h o m e      >      h e l p e n      >      a d o p t e e r   e e n   d i e r      >      b o e r d e r i j d i e r e n

o n z e   b o e r d e r i j d i e r e n

Wat de Zorghoeve vzw uniek maakt, is dat wij ook zorgen voor de opvang van grotere gezelschapsdieren en boerderijdieren. Wij hebben drie hectaren weidegrond waar we in het verleden zowel paarden en koeien als kippen en ganzen op verwelkomden.

 

De nieuwe dieren verschijnen steeds hier op de website (en op adopteereendier.be) maar voor wie het snelst informatie over nieuwe residenten wilt ontvangen, is onze facebookpagina een handig medium!

 

Alle binnengekomen dieren werden bij ons nagekeken en de nodige zorgen gegeven.

De adoptiekosten variëren sterk, dit naargelang de soort, gezondheid en ouderdom van het dier.

Als u graag de precieze prijs of extra info van en over één van onze dieren te weten komt, kan u ons steeds geheel vrijblijvend contacteren.

L E E S   H I E R   H O E   E E N   A D O P T I E P R O C E D U R E   P R E C I E S   I N   Z I J N   W E R K   G A A T

e l k e   d a g   g e o p e n d   v a n   1 4 u   t o t   1 7 u

T i e n s e s t r a a t   9 7 
3 4 7 0   K o r t e n a k e n

  • Black Instagram Icon

© 2020 Anthe Lainé voor De Zorghoeve VZW

0474/01.26.42

( M a r c   D e   K e y s e r )

s c h r i j f   u   h i e r   i n   v o o r   o n z e   n i e u w s b r i e f

e n   v o l g   o n z e   d i e r e n   e n   e v e n e m e n t e n