h o m e      >      h e l p e n      >      a d o p t e e r   e e n   d i e r      >      k a t t e n

o n z e   k a t t e n

Alle katten werden correct gevaccineerd, gechipt en gesteriliseerd of gecastreerd.

 

De adoptiekosten worden berekend naar gelang de leeftijd van het dier: voor een kitten betaalt u meer dan voor een ouder katje. 

 

Als u graag de precieze prijs of extra info van en over één van onze katten te weten komt, kan u ons steeds geheel vrijblijvend contacteren.

L E E S   H I E R   H O E   E E N   A D O P T I E P R O C E D U R E   P R E C I E S   I N   Z I J N   W E R K   G A A T

E R   V E R B L I J V E N   M O M E N T E E L   G E E N   K A T T E N   O P   D E   Z O R G H O E V E

e l k e   d a g   g e o p e n d   v a n   1 4 u   t o t   1 7 u

T i e n s e s t r a a t   9 7 
3 4 7 0   K o r t e n a k e n

  • Black Instagram Icon

© 2020 Anthe Lainé voor De Zorghoeve VZW

0474/01.26.42

( M a r c   D e   K e y s e r )

s c h r i j f   u   h i e r   i n   v o o r   o n z e   n i e u w s b r i e f

e n   v o l g   o n z e   d i e r e n   e n   e v e n e m e n t e n