c o n t a c t      I      o p e n i n g s u r e n      I      l o c a t i e      I      a d o p t e e r e e n d i e r . b e

C O N T A C T

        0474/01.26.42    (Marc De Keyser)

          de-zorghoeve@telenet.be

BE53 0018 5657 5653

 

bezoek ons ook online:

  • Black Instagram Icon

O P E N I N G S U R E N

De Zorghoeve is elke dag geopend van 14u tot 17u, ook op zon- en feestdagen!

Tussen deze uren kan je de dieren in het asiel vrij bezoeken en met de honden gaan wandelen.

De verblijven van de honden zijn echter niet vrij toegankelijk voor bezoek, omdat de honden te veel stress krijgen van grote groepen bezoekers bij elkaar. Wil je één van onze honden echter beter leren kennen, maak dan een afspraak door te bellen of mailen.

 

O M W I L L E   V A N   H E T   C O R O N A V I R U S   I S   H E T   A S I E L   M O M E N T E E L   G E S L O T E N ,   

W E    O N T V A N G E N   D U S   G E E N   B E Z O E K E R S   T I J D E N S   

D E   G E W O O N L I J K E   O P E N I N G S U R E N

 

K A N D I D A A T - A D O P T A N T E N   N O G   S T E E D S   H E E L   W E L K O M   N A   A F S P R A A K

BELANGRIJK

UPDATE: VANAF ZATERDAG 30/05 IS HET ASIEL WEER GEOPEND VOOR BEZOEKERS,

DAGELIJKS TUSSEN 14 EN 17 U  -  OOK WANDELEN MET DE HONDEN KAN TERUG

L O C A T I E

        Tiensestraat 97, 3470 Kortenaken

 

W E G B E S C H R I J V I N G

A D O P T E E R E E N D I E R . B E

adopteereendier.be is een door de overheid ontworpen website.

Hier vind je dieren die ter adoptie staan uit verschillende (erkende)

Vlaamse asielen, en algemene info over het houden van een (adoptie)dier.

Ook de dieren van de Zorghoeve zijn hier te vinden.

 

           bezoek de website 

 

HEB JE VRAGEN?

CONTACTEER ONS

GERUST,

WE HELPEN JE

GRAAG!

e l k e   d a g   g e o p e n d   v a n   1 4 u   t o t   1 7 u

T i e n s e s t r a a t   9 7 
3 4 7 0   K o r t e n a k e n

  • Black Instagram Icon

© 2020 Anthe Lainé voor De Zorghoeve VZW

0474/01.26.42

( M a r c   D e   K e y s e r )

s c h r i j f   u   h i e r   i n   v o o r   o n z e   n i e u w s b r i e f

e n   v o l g   o n z e   d i e r e n   e n   e v e n e m e n t e n