Welkom bij De Zorghoeve!

De Zorghoeve vzw is een erkend dierenasiel voor honden, katten, kleine huisdieren en boerderijdieren.

Wij vangen dieren op die werden afgestaan, in beslag genomen of gevonden en zoeken voor hen een nieuwe thuis.

Wij werken samen met 30 fusiegemeenten en politiezones in Vlaams-Brabant.

Dankzij die samenwerking kunnen wij verdwaalde dieren met hun baasjes herenigen en dieren die werden weggenomen, opvangen.

WIJ HEBBEN EEN PASSIE VOOR DIEREN.

J i j   o o k ?

V o o r   o n s   k a n   j i j   h e t   v e r s c h i l  m a k e n !

 

H o e ?

K o m   h e l p e n   o p   d e   h o e v e ,

d o e   e e n   g i f t  ,   w a n d e l   m e t

o n z e   h o n d j e s   o f   g e e f   é é n

v a n   o n z e   d i e r e n    e  e n    w a r m e  t h u i s . 

                             

O M W I L L E   V A N   H E T   C O R O N A V I R U S   I S   H E T   A S I E L   M O M E N T E E L   G E S L O T E N ,   

W E    O N T V A N G E N   D U S   G E E N   B E Z O E K E R S   T I J D E N S   

D E   G E W O O N L I J K E   O P E N I N G S U R E N

 

K A N D I D A A T - A D O P T A N T E N   N O G   S T E E D S   H E E L   W E L K O M   N A   A F S P R A A K

BELANGRIJK

UPDATE: VANAF ZATERDAG 30/05 IS HET ASIEL WEER GEOPEND VOOR BEZOEKERS,

DAGELIJKS TUSSEN 14 EN 17 U  -  OOK WANDELEN MET DE HONDEN KAN TERUG

o v e r   o n s

In januari 2020 verhuisde De Zorghoeve van Leefdaal naar Kortenaken. Onze site in Kortenaken is drie hectaren groot en biedt zo voldoende weiland voor de boerderijdieren.

Wij werken regelmatig samen met een team van stagiairs en vrijwilligers. 

Voor zowel administratief gerichte stages als stages tussen de dieren kan je bij ons terecht.

Heb je verdere vragen over onze werking, onze dieren of hoe je ons kunt steunen, aarzel dan niet ons te contacteren.

We helpen je graag!

e l k e   d a g   g e o p e n d   v a n   1 4 u   t o t   1 7 u

T i e n s e s t r a a t   9 7 
3 4 7 0   K o r t e n a k e n

  • Black Instagram Icon

© 2020 Anthe Lainé voor De Zorghoeve VZW

0474/01.26.42

( M a r c   D e   K e y s e r )

s c h r i j f   u   h i e r   i n   v o o r   o n z e   n i e u w s b r i e f

e n   v o l g   o n z e   d i e r e n   e n   e v e n e m e n t e n